Ta kontakt: post@moosedesign.no

Garanti

*Garantien gjelder ikke normal slitasje. Se vilkår og betingelser for garanti

30 års garanti

MOOSE Garanti Bålpanne

 

Vi på MOOSE design streber etter å levere ett slitesterkt, langvarig og pålitelig produkt. Ved bruk av gode, stabile kvalitetsmaterialer har vi fått dette til, og ønsker å gi våres kunder en 30 års garanti på våres bålpanner.

Ifølge gjeldende lovgivning har eieren flere rettigheter i tilfelle produktet er defekt. Disse rettighetene kan omfatte tilleggsprodukt eller erstatningsprodukt, refusjon av kjøpsprisen, og kompensasjon. I enkelte land i EU vil dette for eksempel tilsvare en to års lovbestemt rettighet som starter på tidspunktet for overlevering av produktet. Disse og andre lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av bestemmelsene i denne frivillige garantien. Denne frivillige garantien gir faktisk ytterligere rettigheter for eieren utover lovbestemte forpliktelser.

MOOSEs frivillige garanti

MOOSE design garanterer ovenfor kjøperen av MOOSE Bålpanne/Firepit, at MOOSE Bålpanne er fri for defekter i materialer og utførelse i 30 (tretti) år fra kjøpsdato. Garantien gjelder og dersom bålpannen er kjøpt i gave eller kampanjeprodukt til («Eier»). MOOSE godtar å reparere eller erstatte den delen som er defekt når det kommer til materiale eller produksjonsfeil underlagt begrensningene og ansvarsfraskrivelsene.

Selve bålpannen er produsert i CorTen stål. Grillrist og bunnlokk er produsert i syrefast stål (AISI316L). CorTen stål er et sterkt og værbestandig stål som dekker seg med et beskyttende lag rust når det står ute. Det beskyttende lag med rust sørger for at vanlig korrosjon ikke klarer å ødelegge materialet. Vi garanterer 30 år mot korrosjon av materialet (gjennomrustning). Syrefast stål brukes i miljøer med større kjemiske påkjenninger, for eksempel rustfrie skruer og muttere, samt deler til båter. Syrefast stål har en betydelig høyere motstandskraft mot rustangrep og annen korrosjon enn annet stål. Vi garanterer 30 år mot korrosjon av materialet (gjennomrustning).

Normal slitasje kan forekomme. Normal slitasje inkluderer overfladiske og annen immateriell forringelse som oppstår fra eierskapet av bålpannen over tid, som for eksempel overflaterust (kan forekomme i høyt påkjennende miljøer), og bulker/riper. MOOSE står bak den frivillige garantien av bålpannen eller dens relevante komponenter, der skade eller manglende funksjon oppstår på grunn av materialfeil eller gjennomrustning av stålet.

Eiers ansvar i henhold til denne frivillige garantien/ekskludering til garantien

Det er viktig at du tar vare på kvitteringen, da kjøpsbevis er påkrevd for garantidekning. Denne frivillige garanti gjelder ikke i tilfelle skader, forringelser, misfarging som MOOSE ikke er ansvarlig for, og som er forårsaket av mishandling, feil bruk, endringer, vandalisme og uaktsomhet. Vi vil kreve bilder av påståtte defekter før vi behandler et garantikrav.

Garantibehandling

Hvis du mener at du har en del som er dekket av denne frivillige garantien, kan du ta kontakt med oss. MOOSE vil, etter å ha gjennomført undersøkelser, reparere eller skifte ut (etter eget forgodtbefinnende) en defekt del som dekkes av denne frivillige garantien. I tilfelle det ikke er mulig å reparere eller skifte ut delen, kan MOOSE velge (etter eget forgodtbefinnende) å bytte ut den aktuelle grillen med en ny grill av samme eller større verdi. MOOSE kan be deg om å returnere deler for inspeksjon, fraktkostnadene forhåndsbetales av eieren.

MOOSE Bålpanne/Firepit (gjelder str 80×80 og 100×100 cm)

MOOSE Bålpanne (CorTen) 30 år, ingen gjennomrustning
MOOSE Rett rist (Syrefast) 30 år, ingen gjennomrustning
MOOSE Oval rist (syrefast) 30 år, ingen gjennomrustning
Bunnlokk 30 år, ingen gjennomrustning

Ansvarsfraskrivelse

UTOVER DENNE GARANTIEN OG ANSVARSFRASKRIVELSE SOM ER BESKREVET I DENNE FRIVILLIGE GARANTIERKLÆRINGEN, GIS DET INGEN YTTERLIGERE GARANTIER ELLER FRIVILLIGE ERKLÆRINGER OM ANSVAR SOM GÅR UT OVER MOOSE DESIGN`S LOVFESTEDE ANSVAR. DEN GJELDENDE FRIVILLIGE GARANTIERKLÆRINGEN VERKEN BEGRENSER ELLER EKSKLUDERER SITUASJONER ELLER KRAV DER MOOSE DESIGN HAR ET LOVFESTET ANSVAR SOM BESKREVET I GJELDENDE LOVGIVNING. INGEN GARANTIER SKAL GJELDE ETTER DEN FRIVILLIGE GARANTIENS TRETTIÅRS PERIODE. DENNE FRIVILLIGE GARANTIENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL ER REPARASJON ELLER UTSKIFTNING AV DELEN ELLER PRODUKTET. DELER OG TILBEHØR SOM SKIFTES UT I HENHOLD TIL DENNE FRIVILLIGE GARANTIEN, OMFATTES AV GARANTI BARE FOR DEN GJENVÆRENDE FRIVILLIGE GARANTIPERIODEN SOM ANGITT FOR DEN OPPRINNELIGE TRETTIÅRSPERIODEN (30) OVENFOR. MOOSE KAN FRA TID TIL ANNEN ENDRE DESIGNEN PÅ SINE PRODUKTER. INGENTING I DENNE FRIVILLIGE GARANTIEN SKAL TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE FOR MOOSE Å GJENNOMFØRE SLIKE DESIGNENDRINGER OGSÅ FOR TIDLIGERE PRODUSERTE PRODUKTER, OG SLIKE ENDRINGER SKAL HELLER IKKE TOLKES SOM EN INNTRØMMELSE AV AT TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRT DEFEKTE.